„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2019

Realizacja zadania  z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu pomocy  dla osób wymagających całodobowych usług bytowych i opiekuńczych z powodu wieku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego

Pliki do pobrania