Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Artykuły

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2021 rok

3 lipca 2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Czytaj więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2021 rok
Powiększ zdjęcie

UMOWY MIAS MAZOWSZE 2020 PODPISANE

2 lipca 2020

W czwartek 02 lipca 2010 r. przedstawiciele Gminy Łyse oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowy na dofinansowanie realizacji pięciu zadań ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

Sołectwa Dudy Puszczańskie, Piątkowizna, Pupkowizna, Wejdo i Zalas otrzymały po 10 tys. zł dofinansowania na realizację zadań zgłoszonych przez sołtysów i rady sołeckie, tj.:

Czytaj więcej o: UMOWY MIAS MAZOWSZE 2020 PODPISANE

INFORMACJA

2 lipca 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że zbliża się nowy okres świadczeniowy 2020/2021 dla świadczeń z zakresu wsparcia rodziny:

Wnioski na :

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy można składać od 1 lipca 2020r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 lipca 2020r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

  • świadczenie „Dobry Start” można składać od 1 lipca 2020r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W tym roku nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”, gdyż prawo do tego świadczenia mają Państwo ustalone do dnia 31 maja 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29/7725475 wew. 23, 43 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysych (budynek Urzędu Gminy/ parter) pokój nr 13 i 14.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych
Halina Nicewicz

Czytaj więcej o: INFORMACJA

O B W I E S Z C Z E N I E

1 lipca 2020

Wójt Gminy Łyse zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz opinią sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowy drogi gminnej nr 250715 W Łyse-Dudy Puszczańskie od km 0+000,00 do km 2+226,50” realizowanego na terenie miejscowości Wejdo i Pupkowizna, gmina Łyse, powiat ostrołęcki.

Czytaj więcej o: O B W I E S Z C Z E N I E
Powiększ zdjęcie

Kurs e-learningowy dla dzieci

1 lipca 2020

Bezpiecznie na wsi mamy
upadkom zapobiegamy

Czytaj więcej o: Kurs e-learningowy dla dzieci
Powiększ zdjęcie

Gmina Łyse na wysokim 25. miejscu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

1 lipca 2020

Według rankingu Gmina Łyse zajęła wysokie 25. miejsce spośród 1547 gmin wiejskich w całym kraju. Dla porównania w zeszłym roku znaleźliśmy się na 188. miejscu.

Sukces odniósł również Powiat Ostrołęcki zajmując 36. miejsce wśród 314 powiatów w Polsce.

Czytaj więcej o: Gmina Łyse na wysokim 25. miejscu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce
Powiększ zdjęcie

UWAGA!!!

29 czerwca 2020

zmiana w sprawie kolonii od dnia 29.06.2020r.

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach udostępniliśmy ofertę na wypoczynek letni dla dzieci rolników z dofinansowaniem z FSUSR oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem koloniami, dofinansowanie z Kuratorium zostało już wyczerpane, jednak nadal można skorzystać z wypoczynku z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego, gdzie dopłata rodzica wynosi tylko 400 zł.

Czytaj więcej o: UWAGA!!!

ZAWIADOMIENIE

29 czerwca 2020

W dniu  3  lipca  2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Rozwoju Społecznegow biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Komisji - Witold Bubrzycki
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

29 czerwca 2020

W dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Komisji - Jarosław Kaczmarczyk
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

29 czerwca 2020

W dniu 2 lipca 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie   Komisji  ds. Rozwoju Gospodarczego w biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Komisji - Stanisław Duda
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

29 czerwca 2020

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie posiłków dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Łyse w okresie 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiększ zdjęcie

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY

29 czerwca 2020

Informuję, że ustalony został harmonogram dostarczania nieodpłatnie odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla mieszkańców gminy Łyse do kolejnych punktów zbiórki zlokalizowanych w miejscowościach Warmiak, Zalas, Łączki i Łyse.

Czytaj więcej o: UWAGA MIESZKAŃCY GMINY
Powiększ zdjęcie

Wyniki pierwszego głosowania

29 czerwca 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Gmina Łyse

Czytaj więcej o: Wyniki pierwszego głosowania

GŁOSUJMY BEZPIECZNIE

26 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie

XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

26 czerwca 2020

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z POLSKO-AMERYKAŃSKĄ FUNDACJĄ WOLNOŚCI, NARODOWYM BANKIEM POLSKIM, FUNDACJĄ WSPOMAGANIA WSI ORAZ ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”

OGŁASZAJĄ XIX EDYCJE PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Czytaj więcej o: XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

26 czerwca 2020

Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP
Powiększ zdjęcie

REKRUTACJA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ POWIERZENIA GRANTU

25 czerwca 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej oraz realizację projektów grantowych z zakresu zachowania dziedzictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na szkolenia z zakresu pisania wniosków.Czytaj więcej o: REKRUTACJA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ POWIERZENIA GRANTU

Szkoła Podstawowa w Zalasiu w akcji # GaszynChallenge dla Stefcia ze Szczytna

25 czerwca 2020