Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH: LIPNIKI - BABA, LIPNIKI - DAWIA, SZAFRANKI - KOL. KAMRODLA ZAKOŃCZONA

10 lipca 2017 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na przebudowie trzech dróg: Nr 250706W Lipniki – Baba, Nr 250732W Lipniki – Dawia, Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla, o łącznej długości 12,575 km.  

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki rozpoczął prace z końcem sierpnia 2016 roku. Realizacja zadania obejmowała miedzy innymi przebudowę przepustów na rowach melioracyjnych pod drogami, wyprofilowanie istniejących nawierzchni gruntowych ulepszonych z uwzględnieniem lokalnych wyrównań kruszywem naturalnym. Po wyprofilowaniu wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10 cm. Następnie położono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm, włącznie z nakładką na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W połowie lipca 2016 roku Gmina Łyse uzyskała 63.63 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, na podstawie podpisanej umowy, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Koszt realizacji zadania wyniósł 3.214.086 zł, z czego środki własne stanowiły kwotę 1.174.791,77 zł.