Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2022 r.

XXVI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 stycznia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2026 oraz budżet gminy na 2022 rok. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy. W roku 2022 dochody budżetu gminy wynoszą 43.331.684 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 53.832.746 zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią bardzo wysoką kwotę 18.006.910 zł, czyli 33,5% ogólnej kwoty wydatków. Deficyt w wysokości 10,5 mln zł sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Wśród zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku znalazły się między innymi:

  • inwestycje wodno-kanalizacyjne – w sumie 14,5 mln zł, pozyskane dofinansowanie z Nowego Ładu w kwocie prawie 11 mln zł;
  • budowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) – ponad 8 mln zł;
  • przebudowa ponad 10 km dróg gminnych: Łyse-Pupkowizna (planowane pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), droga w Tartaku (złożony wniosek o dofinansowanie z FOGR), droga w miejscowości Łyse - dzielnica Dąbrówki;
  • budowa stadionu – szacowany koszt realizacji wynosi ponad 4 mln zł, zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 1,1 mln zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach – 130.000 zł.

Ponadto Gmina Łyse dofinansuje inwestycje planowane do realizacji przez Powiat Ostrołęcki na terenie naszej gminy, a mianowicie opracowanie dokumentacji na zadania:

  • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki" w kwocie 27.000 zł;
  • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - Zalas” w kwocie 49.200 zł;
  • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka-Grale-Czarnia-Dawia-Serafin - do drogi 645  i drogi powiatowej nr 2522W Grale-Dąbrówka-Szkwa” w kwocie 123.000 zł.

Struktura wydatków przyjętego budżetu gminy na rok 2022:

·      oświata i wychowanie

14.994.243 zł

·      gospodarka komunalna, odpady komunalne (w tym budowa PSZOK)

12.349.400 zł

·      świadczenie wychowawcze (500+)

4.331.000 zł

·      infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4.221.810 zł

·      świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.150.000 zł

·      koszty administracyjne

3.354.136 zł

·      obiekty sportowe, w tym budowa stadionu

3.603.200 zł

·      infrastruktura drogowa

3.207.200 zł

·      pomoc społeczna

1.526.762 zł

·      domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

920.000 zł

·      ochotnicze straże pożarne

237.500 zł

·      Gminna Biblioteka Publiczna

230.000 zł

·      ochrona zdrowia

175.000 zł

·      inne wydatki

532.495 zł

Razem

53.832.746 zł

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę, którą wyznaczyła miejsce przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rolnicy handlujący tymi produktami są zwolnieni z opłaty targowej. Zasady prowadzenia handlu określa przyjęty regulamin.

Głosowanie imienne