Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLVII SESJA RADY GMINY ŁYSE – 27 kwietnia 2018r.

Na wstępie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Podkreślił przy tym, że wykonane zostały wszystkie planowane do realizacji w 2017 roku zadania. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy Łyse zatwierdziła sprawozdanie. Następnie Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2017 rok.

W dalszej części obrad przyjęte zostały zmiany budżetu Gminy Łyse na bieżący rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021. Warto podkreślić, że wydatki budżetu Gminy Łyse w 2018 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę 52.698.904 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2014 (26.230.366 zł). Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie większości realizowanych w bieżącym roku inwestycji sprawiło, że Gmina Łyse nie ma potrzeby zaciągania kredytu, a zaciągnięte w poprzedniej kadencji zobowiązania finansowe zostały w całości spłacone z początkiem 2018 roku.

Do budżetu Gminy Łyse na bieżący rok wprowadzano nowe zadania inwestycyjne:

  1.  „Odbudowa drogi gminnej nr 250734W Łyse – kol. Dąbrówki dz. ewid. Nr 771 w miejscowości Łyse na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o długości 350,00 mb oraz odbudowa drogi gminnej nr 250727W Lipniki – Szafranki dz. ewid. Nr 779, 760, obręb Lipniki, dz. ewid. Nr 940 obręb Szafranki na odcinku 4450 mb, od km 0+000 do km 3+380 i działka nr ewid. 760 od km 3+380 do km 4+450”. Gmina Łyse w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego (środki przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w kwietniu ogłosiła przetarg na realizację powyższego zadania w celu wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania odbudowane zostaną dwa odcinki dróg gminnych: Szafranki – Lipniki (4,45 km) oraz Łyse - kol. Dąbrówki (0,35 km).
  2. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Łyse. W marcu 2018 roku Gmina Łyse zakupiła działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łyse (teren przyległy do kompleksu oświatowego). Z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych inwestycja została podzielona na etapy. Jako pierwsze powstanie tu boisko o nawierzchni trawiastej zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, które następnie zostanie wzbogacone o stadion lekkoatletyczny.
  3. Otwarta strefa aktywności w miejscowości Łyse. W ramach zadania planowana jest budowa ogólnodostępnej i bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Łyse przy ulicy Padlewskiego. Zostanie ona umiejscowiona w pasie zieleni rozdzielającym  ulicę i ograniczona nawierzchnią bitumiczną jezdni. Otwarta strefa aktywności składać będzie się z siłowni plenerowej, wyposażonej w 6 urządzeń poprawiających ogólną kondycję fizyczną, wydolność płuc i serca. Projekt przewiduje również przygotowanie strefy relaksu, składająca się ze stołu do szachów, trampoliny, tablicy informacyjnej OSA, 4 ławek zamontowanych na stałe, stojaka na rowery, 2 koszy na śmieci  oraz nasadzeń krzewów żywopłotowych  o łącznej długości 28mb. Wszystkie elementy strefy aktywności zostaną zamontowane na terenie o nawierzchni trawiastej o wymiarach 76mb x 14,30mb. Powierzchnia siłowni plenerowej wyniesie 1071m2. Teren OSA będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W lutym 2018 roku Gmina Łyse złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA).

Gościnnie w sesji udział wziął Pan Stanisław Lipka - Radny Powiatu Ostrołęckiego. Pan Stanisław zachęcał do udziału drużyn wytypowanych przez poszczególne sołectwa Gminy Łyse w organizowanych jesienią turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Ponadto poinformował, że realizowana przez Powiat Ostrołęcki w partnerstwie z Gminą Łyse inwestycja polegająca na przebudowie drogi relacji Kadzidło-Łyse-Łączki, z uwagi na otrzymanie dofinansowanie z budżetu Mazowsza, została podzielona na dwa etapy. Firma Ostrada z Ostrołęki jeszcze w tym roku wykona zlecone prace na odcinkach drogi w miejscowości Zalas i Wejdo, a także wybuduje rondo w miejscowości Łyse (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno w dzielnicy Rudne).