Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLIII Sesja Rady Gminy Łyse - 29 stycznia 2024 r.

XLIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 stycznia 2024 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Głównym punktem obrad było uchwalenie statutów sołectw, tak by ich zapisy były dostosowane do obwiązujących przepisów prawa. Zmiany są również związane z nadchodzącymi wyborami sołtysów na nową kadencję. Podczas poprzedniej sesji została podjęta uchwała intencyjna, mająca na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących w/w statutów. Do dnia 11 stycznia 2024 r. nie wniesiono żadnych uwag ani propozycji. Główne zmiany polegały na określeniu prawa do głosowania podczas zebrań sołeckich, zapisów uściślających okres trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej oraz terminów dokonania wyboru sołtysa i rad sołeckich.

Ponadto Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Łyse. Zmiana uchwały wynikła z potrzeby dostosowania w/w zasad do obowiązujących przepisów prawa. Projekt został zaopiniowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podjęcie uchwały umożliwi wykorzystanie środków na remont kościoła w Zalasiu oraz kościoła pw. Św. Anny z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/327/2023 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse dla terenów położonych w obrębie Łyse oraz Lipniki. W trakcie procedury planistycznej nastąpiła konieczność wyłączenia części terenów działki nr 333/7 obręb Łyse, ze względu na przeznaczenie tych terenów jako lasów,
  • w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie „Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec”. Podjęcie uchwały ma na celu umożliwienie pozyskania środków finansowych na utworzenie klastra energetycznego, dzięki któremu w przyszłości możliwe będzie ograniczenie kosztów energii poprzez zwolnienie z części opłat oraz zastosowanie rabatów na usługi dystrybucyjne.

Głosowanie imienne