Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wójt Gminy Łyse informuje, że w terminie od 01 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Łyse pokój nr 9 (parter budynku) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2023 r., poz. 356) do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołącza:

  • faktury VAT albo ich kopie wraz z ich zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:
  • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l na 1 ha użytków rolnych i 40 l na 1 DJP bydła;
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu przysługującego w 2023 r w ilości 4 l na 1 szt. świń oraz 40 l na 1 DJP owiec, kóz i koni,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje za 2022 r. o liczbie świń lub liczbie dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec i kóz. (producent rolny, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie nie ma obowiązku jego przedkładania w drugim terminie),
  • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • oświadczenie dot. formy prawnej producenta rolnego,
  • oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy.

Stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł [1]/ 1 l zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;
  • 1,20 zł/ 1 l zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w 2023 roku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni producent rolny składa odrębny wniosek.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, pok. nr 9 (parter budynku) lub pod numerami telefonów: 29 717 87 55, 29 772 50 03 w. 25.

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł / 1 l oleju napędowego.