Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 10 maja 2023 r.

XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 10 maja 2023 roku w obiekcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych przy ul. Adama Chętnika 32.

Podczas obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse – część II. Obszar objęty planem miejscowym zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Łyse, za sklepem Lewiatan. Działka obejmuje areał o powierzchni ok. 0,2 ha. Zmiana ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju zabudowy usługowej,
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Łyse, ul. Adama Chętnika 32 oraz godziny otwarcia punktu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00-13.00. Uchwała określa również nowe limity w zakresie nieodpłatnego odbierania lub przyjmowania poszczególnych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, tj. zużyte opony – 4 szt., meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200 kg, odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 t, oraz odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – 500 kg,
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse,
  • w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łyse, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Ceny za odbiór odpadów przyjmowanych ponad przyjęte limity obejmują jedynie koszty związane z koniecznością przekazania odpadów do stacji segregacji, gmina nie dolicza żadnej marży ani kosztów transportu.

Rada Gminy Łyse udzieliła również rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

XXXVII Sesję Rady Gminy Łyse zaliczamy do wyjątkowych dni, ze względu na fakt oficjalnego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obrady odbyły się w pięknym, nowym obiekcie, który dzięki swojej funkcjonalności będzie służył społeczności lokalnej. Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu oraz całej Radzie Gminy za poparcie tego pomysłu. Podziękowania były również skierowane w stronę Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który wyraził zgodę na zamianę gruntu przeznaczonego pod budowę wskazanego kompleksu. Korzystając z obecności I Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego Wójt złożył na jego ręce wyrazy wdzięczności za pomoc i wsparcie w postaci finansowej, a mianowicie przekazania Gminie Łyse kwoty ponad 3,8 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt realizacji zadania opiewał na kwotę ponad 8,7 mln zł. Wicewojewoda pogratulował przeprowadzenia tak wielu inwestycji na terenie naszej gminy i wyraził nadzieję na kontynuację współpracy w przyszłości. Przewodniczący Rady dołączył się do podziękowań, zamykając obrady XXXVII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie imienne