Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXVI SESJA RADY GMINY ŁYSE – 21 kwietnia 2017r.

Na wstępie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy Łyse zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Następnie Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2016 rok.

Również jednogłośnie Radni Gminy Łyse przegłosowali zmiany budżetu Gminy Łyse na bieżący rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2017-2022. Warto podkreślić, że dochody budżetu Gminy Łyse w 2017 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę  44.108.298 zł, czyli o ponad 12 mln zł większą niż pod koniec 2015 roku.    

Do budżetu Gminy Łyse na bieżący rok wprowadzano dwa nowe zadania inwestycyjne:

- udzielenie pomocy Powiatowi Ostrołęckiemu na rozbudowę drogi powiatowej Kadzidło -  Łyse – Łączki. W ramach zadnia planowane jest poszerzenie jezdni oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Łyse-Lipniki. Gmina Łyse w ramach partnerskiej współpracy z Powiatem Ostrołęckim zobowiązała się do pokrycia 15% kosztów realizacji zadania. Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości 63% kosztów przebudowy powyższego odcinka drogi ze środków zewnętrznych.

- przebudowa drogi gminnej Łączki – Piątkowizna. Droga o długości ponad 2,3 km stanowi połączenie komunikacyjne wewnętrzne miejscowości Łączki z miejscowością Piątkowizna. Wartość zadania wynosi 566.581 zł. Gmina Łyse złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Radni Gminy Łyse przyjęli również sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. oraz pozytywnie zarekomendowali ocenę zasobów społecznych za 2016 r.