Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

LIII Sesja Rady Gminy Łyse - 19 październik 2018 r.

Na wstępie LIII Sesji Rady Gminy Łyse radni podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łyse na lata 2018-2021 oraz uchwałę budżetową na rok 2018. W ramach wprowadzonych zmian o kwotę 15 tys. zł  zwiększone zostały wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łyse. Strażacy, dzięki złożonym wnioskom o dofinansowanie zakupu umundurowania oraz wyposażenia, uzyskali w sumie 133 tys. zł dofinansowania ze środków KRUS (41,5 tys. zł – Łyse, 42 tys. zł - Lipniki oraz 50 tys. zł - Łączki).

Następnie Rada Gminy Łyse przyjęła zmiany w Statucie Gminy Łyse. Wprowadzenie zmian było niezbędne w celu dostosowania zapisów statutu do obowiązujących przepisów prawa. Podjęta została również uchwała zmieniająca plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębów geodezyjnych miejscowości Łyse, Pupkowizna i Serafin, na potrzeby budowy linii wysokiego napięcia Łyse-Kolno. Budowa nowej linii wysokiego napięcia znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne zarówno indywidualnych gospodarstw domowych, jak i firm działających na terenie gminy Łyse.

W dalszej części obrad Wójt Gminy Łyse – Jerzy Ksepka poinformował uczestników sesji o rozpoczęciu procedury przetargowej na realizację zadania pn. "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Łyse". Realizacja projektu obejmuje montaż instalacji kolektorów słonecznych łącznie na 368 indywidualnych budynkach mieszkalnych, a także 2 instalacje pomp ciepła (SP W Zalasiu i SP w Łączkach) oraz 8 instalacji mikrowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse. Uzyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych czyli ponad 4,6 mln zł.

Gmina Łyse złożyła również wniosek w ramach ogłoszonego naboru na kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łyse, Lipniki i Zalas. W ramach realizacji projektu w  miejscowości Łyse zagospodarowana zostanie ul. Padlewskiego (powstanie tu strefa aktywności fizycznej wraz z ciągami pieszymi i chodnikami) oraz teren przy hali gimnastycznej. W miejscowości Lipniki zagospodarowany zostanie teren przy budynku Szkoły Podstawowej, powstaną tu miejsca parkingowe oraz w Zalasiu teren przy przystanku autobusowym (ławki zieleń, stojaki rowerowe). W każdym z w/w miejsc zamontowane zostaną ławki interaktywne, umożliwiające między innymi ładowanie telefonów komórkowych.

Ponadto w ostatnich dniach Gmina Łyse złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy 3 odcinków dróg: Lipniki-Szafranki (0,6 km i 0,85 km)  oraz  Łyse - Lipniki (blisko 1 km)  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Łyse ubiega się również o dofinansowanie przebudowy ciągu dróg gminnych Warmiak-Zalas-Wanacja oraz Zalas-Wyżega-Klenkor-Piątkowizna o łącznej długości 6,532 km z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji.