Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Uchwała Nr 3.c./20/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łyse projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.