Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE: KOLONIA WOREK, KOLONIA MOŻDŻONEK, UL. PIWNA I ŁĄKOWA

Gmina Łyse z początkiem września 2017 roku dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych nr 250729W Łyse – kol. Worek, nr 250731W Łyse – kol. Możdżonek i Łyse ul. Piwna i Łąkowa”.

Na podstawie rozstrzygniętego w lutym 2017 roku postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki wykonało w sumie ponad 8 km drogi o nawierzchni bitumicznej.

Koszt realizacji zadania wyniósł blisko 3,7 mln złotych, z czego 50% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.808.862,00 złotych stanowi dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w ramach „Programu rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.