Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łyse ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej