Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALAS – TYCZEK

W grudniu 2019 roku Gmina Łyse zakończyła realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 250712W Zalas – Tyczek na odcinku od km 0+000 do km 0+520 o długości 0,520 km”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 374 tys. zł w ramach środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przy koszcie realizacji wynoszącym 479.160,07 zł (włącznie z kosztami inspektora nadzoru).

Wykonawcą inwestycji była firma OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki.