Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

X Sesja Rady Gminy Łyse - 29 listopada 2019r.

29 listopada 2019 roku obyły się obrady X Sesji Rady Gminy Łyse kadencji 2018-2023. Na wstępie przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2025 oraz uchwale budżetowej na 2019 rok.

W budżecie gminy na rok 2019 ujęte zostały środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych  na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 250714W Wejdo - Tyczek od km 0+000,00 do km 660,00 i drogi gminnej ulica Kurpiowska w miejscowości Łyse od km 0+000,00 do km 0+338,00”. Kwota dofinasowania powyższego zadania wyniosła 984.548,00 zł, przy koszcie realizacji wynoszącym 1.406.497,29  zł.

Ponadto do budżetu gminy wpisane zostały nowe zadania inwestycyjne:

  • zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej w przebiegu ul. Sierbińskiego w msc. Lipniki w kwocie 450.000 zł;
  • wykonanie infrastruktury informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Lipnikach  w kwocie 46.000 zł.

Gmina Łyse dofinansuje również zakup nieoznakowanego samochodu dla potrzeb służby kryminalnej KMP w Ostrołęce  w kwocie 12.500 zł.

Jednym z ważniejszych punktów obrad rady gminy było określenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrastające stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych wynikają z oferty cenowej przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku gospodarowania odpadami komunalnymi i są związane między innymi ze wzrostem kosztów pracowniczych, kosztów energii (wzrost energii elektrycznej o około 50%), kosztów składowania odpadów na składowisku (wzrost o prawie 63%) oraz innych kosztów.

Zgodnie z podjętą uchwałą od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Łyse obowiązywać będą następujące opłaty:

  • 21 zł  za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane  w sposób selektywny (bez BIO);
  • 25 zł  za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane  w sposób selektywny (z BIO);
  • 50 zł za jedna osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Głosowanie imienne