Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Nowy plac zabaw w Złotej Górze

W ramach realizacji zadania na placu znajdującym się w centrum miejscowości Złota Góra, gdzie w 2012 roku powstało Rolnicze Centrum Integracyjno - Szkoleniowe, Gmina Łyse wybudowała nowy plac zabaw składający się z dużego elementu zabawowego i bujaka typu „Autko”. Obiekt został ogrodzony, a podłoże zostało wykonane z piasku.

Mieszkańcy sołectwa wspólnie zadecydowali, że plac zabaw zostanie doposażony w nowe elementy do zabawy w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu teren Rolniczego Centrum Integracyjno - Szkoleniowego ostał oświetlony. Koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł blisko 25 tys. zł. 

Od 2012 roku mieszkańcy sołectwa Złota Góra oraz pobliskich sołectw (Dawia i Plewki) systematycznie korzystają z zasobów, jakie dało im Rolnicze Centrum Integracyjno-Szkoleniowe. Mieszkańcy często organizują tam pikniki, festyny, mecze oraz spotkania integracyjne i szkoleniowe.  Dzięki realizacji zadania, zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy sołectwa, zyskali zupełnie nowe możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie Rolniczego Centrum Integracyjno – Szkoleniowego w Złotej Górze” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 tys. zł.