Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXIII Sesja Rada Gminy Łyse – 23.02.2017r.

Na wstępie XXXIII Sesji Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego na potrzeby Posterunku Policji w Łysych.  Kierownik Posterunku Policji w Łysych  - sierż. szt. Kornelia Suchodolska-Krysińska poinformowała, że podjęte zostały już działania związane z zakupem samochodu przystosowanego do warunków terenowych - Suzuki Grand Vitara. Zakup pojazdu finansowany będzie ze środków Gminy Łyse (21.250 zł), Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (21.250 zł) oraz Komendy Głównej Policji.

15 czerwca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak dokonał uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Łysych. Uprzednio funkcjonująca na naszym terenie jednostka Policji została zlikwidowana w grudniu 2012 r. 

W przeciągu pół roku działalności nasi funkcjonariusze odnotowali 51 zdarzeń drogowych, w tym 2 wypadki drogowe, z których 1 okazał się śmiertelny. Policjanci podczas czynności patrolowo-interwencyjnych wylegitymowali w sumie 1089 osób, wystawili 96 mandatów karnych oraz zatrzymali 29 dowodów rejestracyjnych. Przeprowadzonych zostało  199 interwencji, w tym 146 publicznych i 53 domowych. Stwierdzone zostały  44 przestępstwa, z czego 38 wykryto, a 6 postępowań zakończono umorzeniem. Wśród przestępstw na terenie Gminy Łyse odnotowano 2 kradzieże i 1 usiłowanie włamania. Wykrywalność ogólna przestępstw na terenie Gminy Łyse wynosi 86,36%.

Rada Gminy Łyse wyraziła również zgodę na przystąpienia Gminy Łyse do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse – etap II”. Złożony w sierpniu 2016r. wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej, jednak konieczne jest wprowadzenie zmian do wniosku. W celu korekty wniosku niezbędne są zmiany w zapisie studium wykonalności oraz pozostałej dokumentacji projektowej inwestycji.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie kanalizacja centrum miejscowości Lipniki w oparciu o system grawitacyjny. Z uwagi na właściwości terenu zamontowanych zostanie również 17 urządzeń ciśnieniowych. Wybudowana zostanie linia tranzytowa wody i ścieków do miejscowości Łyse. Zmodernizowane zostaną wszystkie pompownie w miejscowości Łyse, a także wybudowana zostanie nowa pompownia  w Łysych (ul. Jaśminowa, Chabrowa).  Dodatkowo dla włączenia nowych budynków do sieci kanalizacyjnej w Łysych przewidziano zakupienie 50 urządzeń zbiornikowo-tłocznych.

Planowana jest również budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipniki. Studnie pod planowane ujęcie zostały odwiercone na początku 2016 roku. Uzyskana z nich woda charakteryzuje się kilkunastokrotnie lepszymi parametrami fizykochemicznymi niż woda pochodząca ze studni na terenie miejscowości Łyse. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie w postaci umarzalnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozyskanie dofinansowania pozwoli wybudować długo wyczekiwaną, nowoczesną stację uzdatniania wody, dzięki której ostatecznie poprawi się jakość dostarczanej mieszkańcom wody.  Przewidywany nakład finansowy Gminy Łyse na realizację powyższego zadania wynosi ok 3,6 mln. zł, z czego 2,75 mln zł stanowić będzie pożyczka. Dofinansowanie polegać będzie na umorzeniu po upływie 2 latach  40% zaciągniętej kwoty pożyczki, czyli około 1,1 mln. zł.