Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁYSE - LIPNIKI

Gmina Łyse jest w trakcie procedury przetargowej na przebudowę odcinka drogi gminnej relacji Łyse-Lipniki (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519 Kadzidło - Łyse  - Łączki w kierunku do skrzyżowania z przedłużeniem ulicy Topolowej  w miejscowości Łyse).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 115 tys. zł. Są to środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zadania poznamy po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu. Zakończenie  inwestycji planowane jest na 30 października 2019 r.