Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

PRZEBUDOWA TRZECH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH: LIPNIKI-SZAFRANKI (0,6 KM i 0,85 KM) ORAZ ŁYSE - LIPNIKI (BLISKO 1 KM)

7 maja 2019 roku Wójt Gminy Łyse – Grzegorz Fabiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy – Janem Czyż podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Lipniki - Szafranki od km 5+302,06 do km 5+931,92 i od km 4+450 do km 5+302,06 i Łyse - Lipniki od km 0+390,00 do km 1+379,00”  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik oraz  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Janina Ewa Orzełowska.  Już niebawem Gmina Łyse wyłoni wykonawcę powyższego zadania, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego. Realizacja inwestycji ma zostać zakończona jeszcze w bieżącym roku.

Więcej informacji >>>