Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

II SESJA RADY GMINY ŁYSE - 30 listopada 2018 r.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse. Następnie Rada Gminy Łyse powołała Komisję Rewizyjną w składzie:
Jarosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
Roman Niedźwiedzki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
Jadwiga Pisowłocka - Sekretarz Komisji
Jarosław Samsel - Członek Komisji
Ewa Krysiak - Członek Komisji.

W dalszej części obrad powołane zostały następujące komisje:

  • ds. Rozwoju Gospodarczego (Stanisław Duda - Przewodniczący Komisji, Jarosław Kiernozek - Z-ca Przewodniczącego Komisji, Barbara Jolanta Murach   - Członek Komisji oraz Kazimierz Ciak- Członek Komisji),
  • ds. Rozwoju Społecznego (Witold Bubrzycki - Przewodniczący Komisji, Jadwiga Pisowłocka - Z-ca Przewodniczącego Komisji, Damian Grzegorz Bączek - Członek Komisji oraz Jarosław Samsel - Członek Komisji),
  • Skarg, Wniosków i Petycji (Agata Sawicka - Przewodnicząca Komisji, Paweł Kowalikowski - Z-ca Przewodniczącej Komisji, Janusz Szok - Członek Komisji oraz Stanisław Duda - Członek Komisji).