Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLIX Sesja Rady Gminy Łyse

W piątek 08 czerwca 2018 roku odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Łyse. Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Łyse wynikały między innymi z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup koparki oraz materiałów niezbędnych do rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łyse.

Pierwotnie realizacja powyższego zadania miała zostać zlecona firmie zewnętrznej na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego. Po analizie złożonych ofert Wójt Gminy Łyse podjął decyzję o doposażeniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w celu realizacji powyższego zadania, a przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W powyższy sposób w ramach zabezpieczonych środków zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna, a Gminna Jednostka Usług Komunalnych zostanie doposażona w sprzęt, który znacznie przyspieszy i ułatwi realizację świadczonych usług dla mieszkańców naszej gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach kosztów przewidzianych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

W budżecie Gminy Łyse zabezpieczone zostały również środki na wykonanie ogrodzenia  nieruchomości placu wiejskiego w miejscowości Grądzkie  i świetlicy w miejscowości Serafin oraz  zakup  materiałów i wyposażenia dla świetlicy w Tartaku. Zadania będą realizowane we współpracy z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Zabezpieczono również środki na opracowanie dokumentacji technicznej  budowy stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse. 

Gmina Łyse w 2018 roku zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 142.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy następujących dróg gminnych:

- nr 250707W  Lipniki – Dęby (odcinek o długości – 5,5 km)

- nr 250717W Łączki – Leman  (długość – 2,8 km)

- ul. Jaśminowej, Liliowej i Chabrowej w miejscowości Łyse  (długość – 0,6 km)

- Łyse – kolonia Worek (długości – 2,1 km). 

Realizacja powyższych inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Ponadto do przebudowy planowane jest również 11 innych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Piątkowizna, Lipniki, Serafin, Pupkowizna, Łyse, Szafranki, Zalas oraz Wejdo. Przedstawiony podczas sesji plan przebudowy dróg gminnych obejmuje w sumie realizację 15 nowych inwestycji o łącznej długości blisko 28 km. Wójt Gminy Łyse – Jerzy Ksepka zapowiedział realizację w/w zadań w momencie pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Podczas obrad Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych – Andrzej Szymczyk poinformował o zbliżającym się terminie uruchomienia nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipniki. Dzięki realizacji inwestycji już od września 2018 roku mieszkańcy Łysych i Lipnik (użytkownicy infrastruktury wodociągowej) będą mogli korzystać z krystalicznie czystej wody wydobywanej w nowoczesnym obiekcie.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse.  Rozstrzygnięcie ogłoszonego w II kwartale 2018 roku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest satysfakcjonujące dla władz Gminy Łyse. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, której oferta jest o 30% wyższa w stosunku do roku poprzedniego. Podwyżka uzależniona jest między innymi od wzrostu opłaty, jaką firma odbierająca odpady komunalne musi odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z Uchwałą nr Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Łyse w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse przyjętej w dniu 08 czerwca 2018 r. nowe stawki (obowiązujące od lipca 2018 r.) będą wynosić:

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 67 zł – od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę,
  • 33 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 93 zł – od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę,
  • 60 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę. 

Rada Gminy Łyse podjęła również uchwałę w sprawie zasad powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.