Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

IV SESJA RADY GMINY ŁYSE - 30 stycznia 2019 r.

30 stycznia odbyła się IV Sesja Rady Gminy Łyse w kadencji 2018-2023.  Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu gminy na rok 2019. Na wstępie odczytana została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonych projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2023 oraz uchwały budżetowej na 2019 rok.

Gmina Łyse odstąpiła od realizacji projektu   pn. "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Łyse". Realizacja projektu obejmowała montaż instalacji kolektorów słonecznych łącznie na 368 indywidualnych budynkach mieszkalnych, 2 instalacji pomp ciepła oraz 8 instalacji mikrowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse.  Dokumentacja techniczna projektu zawierała błędy. Projekt nie został prawidłowo doszacowany, przez co zamiast 80% dofinansowania możliwe było pozyskanie jedynie do 60% wydatków kwalifikowanych ocenianych w postępowaniu przetargowym. Ponadto w przygotowanych umowach z użytkownikami nie zostały odpowiednio zabezpieczone roszczenia w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od jej realizacji. Wówczas Gmina Łyse nie miałaby możliwości pozyskania i rozliczenia przyznanej dotacji na realizację w/w projektu. W przypadku rezygnacji zadeklarowanych mieszkańców z montażu instalacji kolektorów słonecznych Gmina Łyse poniosłaby dodatkowe koszty związane z nieotrzymaniem dotacji w kwocie 5,5 mln zł, które zmuszona byłaby pokryć ze środków własnych. Wójt Gminy Łyse – Grzegorz Fabiszewski zapewnił jednocześnie, że Gmina Łyse będzie w przyszłości starać się pozyskać dofinansowanie na realizację podobnych projektów, kierując się przy tym w stronę montażu instalacji fotowoltanicznych również na budynkach mieszkalnych. Środki, które zostały zabezpieczone na realizacje projektu zostaną wydatkowane na przebudowę dróg gminnych, w tym również ulicy Sierbińskiego w miejscowości Lipniki. Na odbudowę oczekuje też zdemontowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łysych. Plac został rozebrany na potrzeby budowy boiska trawiastego. Ponowny montaż urządzeń wiąże się z dużymi kosztami uzyskania certyfikatu i atestu dla zdemontowanych elementów placu.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania i  rozliczania dotacji przekazywanej dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych. Podmioty oświatowe, które otrzymują dotację z budżetu gminy będą zobowiązane do miesięcznych rozliczeń w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji. Następnie podjęta została uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw. Konsultacje są niezbędne w celu wprowadzenia zmian w statutach, by dostosować ich treść do obowiązujących przepisów prawa (w tym 5-letniej kadencji sołtysów). Radni podjęli również uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Szafranki, o numerach ewidencyjnych 336/1 (0,057 ha) oraz 337 (0,045 ha). Na działce o numerze 337 znajduje się budynek zbudowany przez mieszkańców wsi Szafranki,  który niegdyś przeznaczony był na potrzeby tzw. „klubu rolnika”. Przejęcie nieruchomości przez Gminę Łyse umożliwi przystosowanie znajdującego się tam budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu spotkań mieszkańców wsi Szafranki.

Poniżej zamieszczamy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa:

Fundusz sołecki na 2019 rok

Sołectwo

Nazwa zadania

Wartość
 z wniosków

Antonia

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

13 422,69

Baba

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

21 354,28

Dawia

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

13 281,89

Dęby

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

24 921,15

Dudy
Puszczańskie

Zakup i montaż urządzeń kompaktowych siłowni zewnętrznej

20 227, 90

Grądzkie

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

14 502,14

Lipniki

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

46 932,48

Łączki

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

33 603, 66

Łyse

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

46 932,48

Piątkowizna

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

28 863,48

Plewki

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

13 985,88

Pupkowizna

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

28 441,08

Serafin

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

25 249, 68

Szafranki

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

30 740,78

Tartak

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

18 264,22

Tyczek

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

15 018,39

Warmiak

Zakup i ułożenie kostki brukowej

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

10 000,00

5 253,06

Wejdo

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

29 238,94

Wyżega -Klenkor

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

15 534, 65

Zalas

Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg

35 387,09

Złota Góra

Zagospodarowanie placu Integracyjno – szkoleniowego w Złotej Górze

11 686,19

Razem

502.842,11

W przypadku problemów z wyświetlaniem 2 części obrad IV Sesji Rady Gminy Łyse proszę kliknąć w poniższy link

IV SESJA RADY GMINY ŁYSE cz. 2 (30 stycznia 2019 r.)