Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

W piątek 3 lutego 2017r. miały miejsce obrady XXXII Sesji Rady Gminy Łyse.

Radni Gminy Łyse jednogłośnie podjęli uchwały zmieniające budżet Gminy Łyse na bieżący rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020.

Do budżetu Gminy Łyse wpisano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie budowie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych i Lipnikach, Szkoły Podstawowej w Łysych, Zespołu Szkół w Lipnikach oraz Hali Sportowej w Łysych. Wykonano już linie przyłączeniowe do powyższych obiektów. Następnie wykonane zostaną instalacje wewnątrz budynków oraz wymiana pieców. Planowany koszt inwestycji wynosi blisko 190 tyś. zł.

Ponadto Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 40% kosztów budowy nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipniki na potrzeby całej gminy. Dofinansowanie realizacji inwestycji będzie polegać na umorzeniu 40% zaciągniętej kwoty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 3,6 mln zł. W celu sfinansowania budowy nowej stacji uzdatniania Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Następnie przyjęty został Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse na lata 2017-2032. Gmina Łyse zamierza złożyć wniosek w ramach Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Nr programu 2017-OA-14 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z możliwością uzyskania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. Osoby, które posiadają eternit zdjęty z dachu lub zamierzają go zdjąć do 30 czerwca 2017 r. a następnie przekazać do utylizacji powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łyse, pok. 107 do dnia 09.02.2017 R. wypełnione druki: informację o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Warunkiem odebrania i przekazani do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW. Koszt utylizacji 1 tony wyrobów zawierających azbest szacowany jest w granicach 400-500 zł. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyroby zawierające azbest powinny być wycofane z użytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r.

W związku z obowiązkiem realizacji przez gminy nowej ustawy dotyczącej wsparcia rodzin „Za życiem” zmianie uległ Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych. W ramach realizacji zapisów ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu stwierdza w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Warunkiem jego przyznania jest pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną. Ustawa realizowana jest przez GOPS w Łysych. Osoby zainteresowane szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie GOPS w Łysych lub pod numerem telefonu 29 7725475.