Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLI SESJA RADY GMINY ŁYSE 25.10.2017r.

Na wstępie obrad XLI Sesji Rady Gminy Łyse uczniowie Publicznego Gimnazjum w Łysych wraz z dyrektorem Mariuszem Bacławskim zaprosili samorządowców na koncert patriotyczny „W listopadowej zadumie - Samorządowcy Niepodległej”. Wydarzenie odbędzie się 10 listopada w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Łysych.

Gościnnie w obradach XLI Sesji Rady Gminy Łyse udział wzięli również:  Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki, Kazimierz Biedrzycki – Dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Stanisław Lipka – Radny Powiatu Ostrołęckiego. Krzysztof Parzychowski podziękował za otrzymane zaproszenia na sesję. Podkreślił też, że Gmina Łyse stała się liderem pod względem realizowanych inwestycji wśród gmin Powiatu Ostrołęckiego. Jest to niewątpliwie zasługa wzorowej współpracy Radnych oraz Wójta Gminy Łyse. Wicestarosta podziękował również za udzielenie przez Gminę Łyse pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu  na realizację zadania: „Rozbudowa  i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse”. W najbliższym czasie Powiat Ostrołęcki planuje złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji rozbudowane oraz przebudowane zostanie w sumie blisko 10 km drogi powiatowej, w tym odcinek od miejscowości Sul do Lipnik, od Lipnik do Łysych, skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno (planowana jest tu budowa ronda), odcinek przebiegający przez centrum miejscowości Zalas oraz odcinek drogi w Wejdzie. Wysokość kosztów realizacji zadania szacowana jest na 7 mln zł, w tym 1,4 mln zł wyniesie pomoc udzielona przez Gminę Łyse.

Dyrektor Kazimierz Biedrzycki podkreślił, że dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez Gminę Łyse gruntów w miejscowościach Wejdo i Zalas na rzecz Powiatu Ostrołęckiego, możliwe stało się położenie mediów w pasie drogowym, a nie na gruntach stanowiących własność prywatną. Znacznie ułatwi to w przyszłości prace konserwacyjne oraz usuwanie powstałych usterek czy awarii. 

Radni Gminy Łyse podjęli również uchwały zmieniające budżet Gminy Łyse na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez Gminę Łyse wydatków majątkowych. 

Podczas Sesji Radni Gminy Łyse przyjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lipnikach. Określenie zasad i trybu korzystania jest niezbędne, by z powyższego obiektu mogli korzystać również mieszkańcy, a nie tylko społeczność szkoły.  Następnie przyjęta została uchwała określającą zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Łyse na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse. Gmina Łyse będzie miała możliwość przekazania dotacji, jeśli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym oraz ma istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łysych w szkołę ośmioletnią. Natomiast Zespoły Szkół w Zalasiu oraz Lipnikach zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Przyjęty został również Program współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Na wniosek Wójta Radni Gminy Łyse uchylili przyjętą w kwietniu br. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Dzięki dobrej sytuacji finansowej gminy, nie ma konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych.