Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.

XXX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 czerwca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.  W budżecie gminy na bieżący rok ujęta została zwiększona o kwotę 84.000 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje  pn. „Przebudowa drogi gminnej Tartak-kolonia od km 0+000 do km 0+950”. Po zmianach dotacja wynosi 164.000 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 132.171 zł uległy wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej Łyse-kolonia Dąbrówki oraz o kwotę 200.000 zł koszty budowy stadionu lekkoatletycznego w Łysych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 zmieniona została kwota przeznaczona na finansowanie przebudowy drogi gminnej Łyse - Pupkowizna na 7.702.000zł (z czego wydatki w bieżącym roku wynoszą 1.000.000 zł oraz w roku kolejnym 6.702.000 zł).

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse nadała nową nazwę ulicy „Słoneczna” dla drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr. ewidencyjnych 218/3, 218/9 i 218/14 w Łysych, kolonia Możdżonek. Podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łyse, które są niezbędne w celu dalszej rozbudowy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB.

Ponadto radni przyjęli regulamin korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Łyse. Regulamin dotyczy wyłącznie świetlic, których właścicielem jest Gmina Łyse.

Następnie Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski poinformował o planowanej  przebudowie prawie 16 km dróg gminnych, które uzyskały dofinansowanie z programu „ Polski Ład II”.

W ramach pierwszego wniosku nastąpi:

 1. Przebudowa drogi gminnej relacji Warmiak – Spaliny o długości około 0,65 km;
 2. Przebudowa drogi gminnej relacji Łączki - kolonia Pod Górami o długości około 0,65 km;
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki kolonia Ceran na działce ew. nr 1010 obręb Łączki, na dł. około 0,98 km;
 4. Przebudowa drogi gminnej relacji Piątkowizna – Ksebki kolonia Górki o długości około 0,99 km.
 5. Przebudowa drogi gminnej relacji Zalas – kolonia Górki o długości około 0,99 km;
 6. Przebudowa drogi gminnej relacji Łyse – kolonia Myszano o długości około 0,99 km;
 7. Przebudowa drogi gminnej relacji Lipniki – kolonia Podladzie prawa strona o długości około 0,99 km;
 8. Przebudowa drogi gminnej relacji Szafranki – kolonia dz. nr 926, 927 i o długości około 0,99 km;
 9. Przebudowa drogi gminnej relacji Baba – kolonia Zawądole o długości około 0,65 km;
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki - kolonia Brzeźniaki na działce ew. nr 734 obręb Lipniki, na dł. około  0,99 km;       
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Kruczy Borek na działce ew. nr 748 obręb Łyse, na dł. około  0,91 km; 
 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Rudne  na działce ew. nr 2112/1, 2112/2, 2111/1, 861/2 obręb Łyse, na dł. około 0,99 km;
 13. Rozbudowa drogi gminnej relacji Zalas - Piątkowizna, kolonia Dudy o długości około 1,2 km;
 14. Przebudowa drogi gminnej nr 250713 Zalas - Wyżega – Klenkor – Piątkowizna o długości 1,1 km.

W ramach drugiego wniosku zostanie zrealizowana:

 1. Przebudowa drogi gminnej relacji Łączki - kolonia Kobylak o długości około 0,99 km;
 2. Przebudowa drogi gminnej relacji Dudy Puszczańskie - kolonia Polko o długości około 0,82 km;
 3. Przebudowa drogi gminnej relacji Serafin – kolonia o długości około 0,99 km.

 

Głosowanie imienne