Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

III SESJA RADY GMINY ŁYSE - 20 grudnia 2018 r.

20  grudnia 2018 roku obyły się obrady III Sesji Rady Gminy Łyse kadencji 2018-2023. Na wstępie przyjęte zostały zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody budżetu Gminy Łyse wyniosły ogółem 48.994.949,89 zł, przy wydatkach 52.759.613,98 zł. Różnica pomiędzy dochodami,  a wydatkami w budżecie gminy stanowi kwotę 3.764.664 zł i wynika z  niedoboru środków, który został sfinansowany z zaciągniętej pożyczki oraz planowanego kredytu. W związku z powyższym Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na zaciągniecie kredytu w wysokości ponad 1,8 mln zł  w celu zabezpieczenia środków na wypłatę podjętych wcześniej zobowiązań.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse przyjęła „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łyse”, „Program Wspierania Rodziny w Gminie Łyse na lata 2019-2021”, a także „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.

Podczas obrad uchwałą podwyższony został próg dochodowy do 150% ustawowego kryterium dochodowego przy przyznawaniu bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach. Oznacza to, że zwiększy się liczba dzieci uprawnionych do darmowego wyżywienia. Następnie przyjęto plan pracy Rady Gminy Łyse oraz stałych komisji Rady Gminy na bieżący rok.