Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Strona główna

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie

21 sierpnia 2019

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych?

Czytaj więcej o: Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie
Powiększ zdjęcie

Szlachta Paczka w Myszyńcu poszukuje lidera i wolontariuszy

20 sierpnia 2019

Co może Ci dać Szlachetna Paczka?
• Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy.
• Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składniki każdego sukcesu.
• Wpływ na otoczenie.
• Sieć kontaktów.
• Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię liderem w życiu społecznym!
Nie czekaj! Zgłoś się już dziś na www.superw.pl .

Czytaj więcej o: Szlachta Paczka w Myszyńcu poszukuje lidera i wolontariuszy

„Opieka wytchnieniowa”

20 sierpnia 2019

Program „Opieka wytchnieniowa” zapewnia usługę opieki wytchnieniowej rodzinie i opiekunom osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem gmin i powiatów poprzez:
•    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia,
•    dofinansowanie do gmin i powiatów w tym obszarze,
•    poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub opiekunów,
•    naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów.

Czytaj więcej o: „Opieka wytchnieniowa”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

19 sierpnia 2019

Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu pomocy dla osób wymagających całodobowych usług bytowych i opiekuńczych z powodu wieku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Powiększ zdjęcie

OGNISKO RODZINNE W ZALASIU 15.08.2019R.

17 sierpnia 2019

Portal wybory.gov.pl

13 sierpnia 2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

13 sierpnia 2019

z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Informacja

12 sierpnia 2019

o liście kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń VAT w Referacie budżetu i finansów Urzędu Gminy Łyse

Czytaj więcej o: Informacja

Program Test Farms

12 sierpnia 2019

Celem programu Test Farms jest wsparcie startupów, w testowaniu ich innowacyjnego rozwiązania, które sprawia, że rolnictwo staje się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego. Test z rolnikami bądź organizacjami związanymi z rolnictwem, ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej na temat przydatności, funkcjonalności i jakości oferowanego produktu/usługi i przez jej usprawnienie - zwiększenie szansy na skomercjalizowanie pomysłu.

Czytaj więcej o: Program Test Farms

Konsultacje społeczne

9 sierpnia 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok". 

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne

Gmina Łyse najbogatszą gminą z powiatu ostrołęckiego

8 sierpnia 2019

Według rankingu zamożności samorządów przeprowadzonego przez czasopismo „Wspólnota” Gmina Łyse znalazła się na wysokim 188 miejscu spośród 1548 gmin wiejskich w całym kraju.  W rankingu dochodów JST z 2018 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca znaleźliśmy się na pierwszym miejscu spośród gmin powiatu ostrołęckiego z wynikiem 3525,86 zł. Na drugim miejscu usytuowała się Gmina Czerwin (395 pozycja) z dochodem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości  - 3189,99 zł.

 Ranking czasopisma „Wspólnota” dostępny jest pod adresem: www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/07_2019/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018-ok.pdf

 

Czytaj więcej o: Gmina Łyse najbogatszą gminą z powiatu ostrołęckiego
Powiększ zdjęcie

Wolontariusze z Mazowsza pokażcie się!

8 sierpnia 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje kolejną edycję konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Ma on za zadanie wyróżnić najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 20 września br.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Czytaj więcej o: Wolontariusze z Mazowsza pokażcie się!

INFORMACJA

8 sierpnia 2019

Zgodnie z zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Łyse dzień 16 sierpnia 2019r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym dodatkowy dzień wolny zostanie odpracowany w dniu 05 października 2019r. (sobota), w godzinach 7:30 – 14:00.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57

7 sierpnia 2019

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 1.
Obszar: województwo mazowieckie powiat ostrołęcki.
Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.08.2019 do godz. 12:00 dnia 08.08.2019.
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57