Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o s amorządzieg minnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./zwołuję na dzień 22 marca 2018 r. o godzinie 8.00 XLVI Sesję Rady Gminy Łyse.