Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.  U.  z  2023r., poz. 40 z późn. zm. /zwołuję na dzień 04 grudnia 2023  r. o godzinie 11.00  XLI Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Łysych.