Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społecznego w biurze Rady Gminy Łyse.

Autor: Przewodniczący Komisji - Witold Bubrzycki