Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w biurze Rady Gminy Łyse.

Autor: Przewodnicząca Komisji - Agata Sawicka