Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse wraz z prognozą oddziaływania na środowisko