Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

I N F O R M A C J A

z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.