Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Raport z realizowanych inwestycji

Szanowni Mieszkańcy,
mam przyjemność poinformować Państwa o aktualnie realizowanych inwestycjach na terenie naszej gminy w zakresie gospodarki drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

W ubiegłym tygodniu ruszyły prace w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse”. Na trzech odcinkach relacji: Piątkowizna – Ksebki kolonia Górki, Zalas – Piątkowizna, kolonia Dudy oraz drodze gminnej nr 250713 Zalas – Wyżega – Klenkor – Piątkowizna rozpoczęto roboty ziemne. Wskazane drogi mają być jeszcze w tym roku oddane do użytku. Wykonawcą zadania obejmującego 14 odcinków dróg o łącznej długości prawie 13 km jest firma STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Poniżej przedstawiam wykaz pozostałych inwestycji drogowych przeznaczonych do realizacji:

 • przebudowa drogi gminnej relacji Warmiak – Spaliny,
 • przebudowa drogi gminnej relacji Łączki – kolonia Pod górami,
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki kolonia Ceran na działce ew. nr 1010 (obręb Łączki),
 • przebudowa drogi gminnej relacji Piątkowizna – Ksebki kolonia Górka,
 • budowa drogi gminnej relacji Łyse – kolonia Myszano,
 • przebudowa drogi gminnej relacji Lipniki – kolonia Podladzie (prawa strona),
 • przebudowa drogi gminnej relacji Szafranki – kolonia dz. nr 926, 927,
 • przebudowa drogi gminnej relacji Baba – kolonia Zawądole,
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki – kolonia Brzeźniaki na działce ew. nr 734 (obręb Lipniki),
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Kruczy Borek na działce ew. nr 748 (obręb Łyse),
 • budowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Rudne na działce ew. nr 2112/1, 2112/2, 2111/1, 861,2 (obręb Łyse).

Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 15 672 614,21 zł, z czego 7,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 23.08.2024 r.

Drugie zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie” obejmuje drogi gminne relacji: Łączki – kolonia Kobylak, Dudy Puszczańskie – kolonia Polka, Serafin – kolonia. Wykonawcą wyłonionym  w ramach przetargu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Zgodnie z podpisaną umową koszt realizacji inwestycji wynosi 2 972 172,85 zł, zaś planowany termin zakończenia to 21.08.2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowane również ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1,71 mln zł.

Warto nadmienić, że równie prężnie kontynuujemy działania w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. W dniu 30 sierpnia 2023r. odbył się częściowy odbiór odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości prawie 20 km. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę transzy w kwocie 5,4 mln zł. Środki zostaną wydatkowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Oprócz rozbudowy sieci wodociągowej trwają prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków poprzez przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie technologii oczyszczania i remontów budynków.

Na przestrzeni lat rozwój sieci wodociągowej przedstawia się następująco:

 1. długość sieci wodociągowej na terenie gminy Łyse według stanu na dzień 31.12.2018 r. - 46 km;
 2. długość sieci wodociągowej na terenie gminy Łyse według stanu na dzień 01.09.2023 r. - 180 km;
 3. do końca 2023 roku długość sieci wodociągowej na terenie gminy Łyse będzie wynosić ponad 200 km.

     Wójt Gminy Łyse
                Grzegorz Fabiszewski