Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA

o podmiotach, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych Gminy Łyse w 2023 roku z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi