Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że Gmina Łyse w 2023 roku po raz piąty przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi: ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Łącznie do zrealizowania jest 2323 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie do końca 2023 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 realizowany przez Gminę Łyse w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Łyse otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 66 019,68 zł. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych.