Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 06.09.2022r.  znak: GN.6853.28-1.2022 o wydaniu decyzji, w której odmówił udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym