Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Pani Czesława Chrostowska 09 lipca obchodziła 100 urodziny

Dostojnej Jubilatce życzenia wielu lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym złożyli: Małgorzata Krawczyk - przedstawicielka Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce,  Aleksandra Mikołajczyk - Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Myszyńcu, Grzegorz Fabiszewski -  Wójt Gminy Łyse, Stanisław Lisek – Przewodniczący Rady Gminy Łyse, Urszula Nurczyk - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łysych oraz Teresa Mielnicka – Sołtyska Wsi Baba, a prywatnie sąsiadka naszej 100-latki.

Pani Małgorzata odczytała list gratulacyjny skierowany do Pani Czesławy od Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów.

Pani Czesława trzykrotnie wychodziła za mąż. Z pierwszym mężem Stanisławem doczekała się piątki dzieci. Po jego śmierci ponownie zawarła związek małżeński z Czesławem, w trakcie którego na świat przyszła czwórka ich dzieci. Następnie związała się z Józefem. Kilka lat temu Pani Czesława powróciła do rodzinnej miejscowości Baba, gdzie przebywa pod troskliwą opieką najstarszej córki Stanisławy oraz jej dzieci i wnuków.