Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.  U.  z  2022 r.,   poz. 559 z późn. zm. / zwołuję na dzień 30 czerwca 2022  r. o godzinie 9.00 XXX Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Łysych.