Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXV Sesja Rady Gminy Łyse - 29 grudnia 2021 r.

XXV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 grudnia 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Głównym punktem obrad były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 oraz w budżecie gminy na 2021 rok.

Wśród dochodów budżetu gminy ujęte zostały pozyskane środki zewnętrzne:

  • uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.054.902 zł;
  • wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.133.243 zł;
  • wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.940.877 zł.

Wydatki budżetu gminy ogółem w 2021 roku wynoszą 58.770.775,33 zł, w tym majątkowe (inwestycyjne) stanowią bardzo wysoką kwotę 16.254.311zł. W dniu 27 października 2021 r. Gmina Łyse zawarła umowę o warunkowym umorzeniu zaciągniętej w poprzednich latach pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Na jej podstawie kwota umorzenia w wysokości 1.046.397,30 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy i wyposażenia PSZOK, a następnie rozliczona po zakończeniu realizacji powyższej inwestycji w 2022 roku.

Ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie, natomiast z uwagi na realizowane przedsięwzięcia wystąpiły tu przesunięcia pomiędzy rozdziałami.

Zwiększone zostały wydatki między innymi na:

  • realizację zadania pn. „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sieci wodociągowej w ramach zadania "NOWY ŁAD" w gospodarce wodno-kanalizacyjnej” o kwotę 70.200 zł;
  • bieżące utrzymanie dróg o kwotę 13.960 zł;
  • realizację zadania pn. „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Łączki” o kwotę 19.900 zł;
  • bieżące utrzymania oświetlenia ulic o kwotę 16.000 zł;
  • realizację zadania polegającego na wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni przy budynku świetlicy wiejskiej w Serafinie o kwotę 25.830 zł.

Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski podkreślił, że 2021 rok kończymy bez kredytów przy wydatkach inwestycyjnych w wysokości ponad 16 mln zł.  W ramach powyższej kwoty wybudowane zostało między innymi 48 km sieci wodociągowej (Baba, Lipniki, Łyse, Pupkowizna, Serafin, Tartak) oraz ponad 6 km dróg asfaltowych (Łączki-Leman, Łyse-Wejdo, Łyse dzielnica Worek, Tartak). Dofinansowaliśmy również dwie inwestycje realizowane przez Powiat Ostrołęcki, a mianowicie rozbudowę drogi Piątkowizna-Ksebki (619.157 zł) oraz rozbudowę mostu  na rzece  Szkwa w miejscowości Krysiaki wraz z dojazdem na terenie Gminy Łyse (600.000 zł).

Głosowanie imienne