Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Kolejny odbiór sieci wodociągowej wybudowanej w ramach zadania „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej”

7 grudnia 2021 r. powołana przez Wójta Gminy Grzegorza Fabiszewskiego komisja przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy dokonała odbioru zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szafranki, gmina Łyse. W ramach zadania o łącznej wartości prawie 1,4 mln zł powstało 11 km sieci wodociągowej o średnicy od 90 mm do 110 mm.

Dzięki realizacji zadania, w miejscowości Szafranki oraz Lipniki możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej uzyskało 70 budynków. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 70 % kosztów zadania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wodociąg w Szafrankach jest ostatnim dużym odcinkiem sieci wodociągowej zaplanowanym do realizacji na 2021 rok w ramach wielkiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej”, którego zadaniem jest nadrobienie zaległości Gminy Łyse w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do doskonałej jakości wody pitnej.

Łącznie w 2021 r. Gmina Łyse oddała do użytku 54 km nowo wybudowanej sieci wodociągowej, o wartości przekraczającej 7 mln zł. Jest to niezwykle pozytywna informacja, ponieważ w ten sposób stwarzamy mieszkańcom warunki rozwoju oraz poprawiamy strategiczną infrastrukturę gminną.

Należy dodać, że te wyjątkowe tempo prac, władze Gminy Łyse na czele z Wójtem Grzegorzem Fabiszewskim, mają w zamiarze utrzymać w kolejnych latach na równie wysokim poziomie. Mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do wybudowanej sieci wodociągowej zapraszamy do kontaktu z biurem Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych.