Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Aktywna tablica 2021

W związku z wnioskiem złożonym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica”, Gmina Łyse uzyskała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021 w kwocie 28 000 zł i zabezpieczyła środki własne w kwocie 7 000 zł stanowiące 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wsparciem Rządowego programu „Aktywna tablica” objęte zostały dwie szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa w Zalasiu,
  2. Szkoła Podstawowa w Lipnikach.