Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Ogromny sukces Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego

W dniu dzisiejszym Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki ogłosił listę inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pod nazwą „Nowy Ład w gospodarce wodno-ściekowej Gminy Łyse” uzyskało dofinansowanie w wysokości 10.850.000 zł (dziesięć milinów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna wartość inwestycji opiewać będzie na kwotę powyżej 14 mln zł. 

Dzięki pozyskanym środkom na terenie gminy Łyse wybudowane zostanie między innymi kolejne 55 kilometrów sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji umożliwi pokrycie siecią wodociągową blisko 80 % zamieszkałych obszarów gminy. Poprawi to warunki higieniczne i zdrowotne mieszkańców zapobiegając wyludnianiu się terenów wiejskich oraz stworzy szansę kontynuowania działalności rolniczej na obszarach o szczególnie dużym deficycie wody pitnej. Planowane jest również unowocześnienie oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodu asenizacyjnego umożliwiający sprawny i ekonomiczny odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Główne elementy inwestycji związane z realizacją robót budowlanych zwieńczone będą wdrożeniem elektronicznego nadzoru w gospodarce wodno-ściekowej z odpowiednio wyposażonym pojazdem pogotowia wodno - kanalizacyjnego umożliwiającym zdalny odczyt wodomierzy z całego obszaru gminy Łyse oraz automatyczne powiadamianie o konieczności opróżniania szamb oraz awariach sieci kanalizacyjnej. Powstałe w ramach projektu budynki oraz pojazdy będą zasilane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przyczyniając się do realizacji Programu Rozwoju Elektromobilności. 

Pozyskane przez Wójta Gminy dofinansowanie jest najwyższe wśród wszystkich gmin powiatu ostrołęckiego. Jest to również rekordowe dofinansowanie w historii gminy Łyse przyznane dla jednego zadania inwestycyjnego. Planowany termin rozpoczęcia prac w ramach zadania przypadnie na 2022 rok.