Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Łyse dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek)  jest dniem wolnym od pracy w zamian za sobotę 15 sierpnia 2020 r. (dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela tj. sobotę). 

Telefony kontaktowe w nagłych przypadkach:
Wójt Gminy:                                               kom. 602 469 986,
Sekretarz Gminy:                                     kom. 505 319 715,
Z-ca Kierownika USC w Łysych:         kom. 668 171 461.