Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Mówimy po kurpiowsku! Letnia Szkoła Dialektu Kurpiowskiego!

Termin: 05-09 sierpnia i 9-14 września 2019

Liczba godzin: 20 godz. warsztatów dla każdej grupy

Miejsce: Ostrołęka - sierpień, Myszyniec – wrzesień

Uczestnicy: wszyscy, którzy chcą pogłębić lub nabyć umiejętność posługiwania się dialektem kurpiowskim w mowie i piśmie.

Przebieg i cel: Pogłębienie i nabycie znajomości dialektu kurpiowskiego w mowie i piśmie, a także podstaw wiedzy o historii, kulturze i sztuce Kurpiów. Uczestnicy nabędą też podstawy z zakresu historii, kultury i sztuki Kurpiów. Szkolenie jest bezpłatne. Odbywa się w ramach zadania „Mówimy po kurpiowsku. Letnia Szkoła Dialektu Kurpiowskiego”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Ostrołęcki. Nauczyciele, którzy zakończą kurs z wynikiem pozytywnym, otrzymają certyfikaty, upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu nauki dialektu kurpiowskiego w placówkach oświatowych. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu umiejętności i wiedzy uczestników.

Zgłoszenie: Termin przyjmowania zgłoszeń – do 31 lipca 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Współpraca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Bursa Regionalna w Ostrołęce, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. W.Skierkowskiego w Myszyńcu.

Informacje o warsztatach można uzyskać w: biurze Związku Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2 w Ostrołęce, tel. 29 764 58 30, e-mail: biuro@kurpie.org.