Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 25 marca 2022 r.

XXVII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 25 marca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok. Wśród nowych zadań w budżecie gminy na bieżący rok wpisane zostały między innymi:

 • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadań: „Zaprojektowania i budowy sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania wody w msc. Zalas” oraz „Zaprojektowanie  i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w łącznej kwocie 49.098 zł;
 • „Zakup sprzętu na potrzeby GJUK” w kwocie 30.000 zł;
 • „Rozbudowa i zwiększanie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse” – „Zaprojektowanie i budowa zbiorników retencyjnych wód opadowych w msc. Łyse” w kwocie 500.902 zł.

Następnie Rada Gminy Łyse podjęła uchwały, na mocy których Gmina Łyse dofinansuje opracowanie dokumentacji na zadania  inwestycje planowane do realizacji przez Powiat Ostrołęcki na terenie naszej gminy, a mianowicie:

 • Rozbudowa drogi powiatowej  Myszyniec-Wykrot-Lipniki (27.000 zł);
 • Rozbudowa drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - Zalas” (49.200 zł);
 • Rozbudowa drogi powiatowej Golanka-Grale-Czarnia-Dawia-Serafin - do drogi 645  i drogi powiatowej Grale-Dąbrówka-Szkwa” (123.000 zł).

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (działka nr 28/1 położona w miejscowości Złota Góra zostanie zakupiona przez Gminę Łyse w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łyse; celem nabycia nieruchomości jest uregulowanie stanu granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami i pozyskanie prawa własności gruntu na potrzeby pełnego i właściwego zagospodarowania terenu stanowiącego centrum rekreacyjne w miejscowości Złota Góra );
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyse uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
 • uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 • przystąpienia przez Gminę Łyse do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
 • przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Łyse na lata 2022- 2024;
 • zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej (Gmina Łyse zamierza wydzierżawić część byłego budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynek gospodarczy w miejscowości Zalas na cele świadczenia innych usług publicznych);
 • aktualizacji Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022 – 2028 (aktualizacja programu jest niezbędna w celu dalszego efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy Łyse);
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse (w wyniku podjętej uchwały zmianie ulegnie przeznaczenie działki nr 490/1 w miejscowości Łyse z drogi wewnętrznej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse).

Ponadto Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.

 

Poniżej plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa

Fundusz sołecki na 2022 rok

Dział

Rozdział

§

Sołectwo

Nazwa zadania

Wartość z

wniosków w zł

600

60016

4210

Antonia

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Antonia

16.125,59

600

60016

4210

4300

Baba

Wykonanie i ustawienie luster drogowych

1.000,00

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Baba

10.000,00

926

92601

6050

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Baba

14.847,51

900

90015

6050

Dawia

Zakup i montaż lamp  solarnych w msc. Dawia

16.416,66

600

60016

4210

Dęby

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Dęby

6.000,00

900

90015

6050

Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Dęby

18.000,00

921

92109

4210

4220

4300

Dofinansowanie organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej oraz zakup namiotu

7.610,81

921

92109

4210

 

Dudy Puszczańskie

Zakup kosiarki do trawy

1.500,00

600

60016

4210

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Dudy Puszczańskie

16.334,64

921

92109

4210

4300

Zakup i montaż huśtawki podwójnej i bocianie gniazdo

6.965,00

600

60016

4210

Grądzkie

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Grądzkie

9.000,00

926

92601

6050

Zakup i montaż  urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Grądzkie

8.000,00

921

92109

4210

4300

Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na placu wiejskim w msc. Grądzkie

580,96

600

60016

4210

Lipniki

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Lipniki

20.000,00

926

92601

4210

4300

Zagospodarowanie podłoża przy siłowni zewnętrznej przy SP w Lipnikach

25.000,00

921

92109

4210

4220

4300

Organizacja festynu wiejskiego w msc. Lipniki

8.215,11

754

75412

4210

Zakup sprzętu na doposażenie OSP Lipniki

5.000,00

700

70005

4210

4300

Łączki

Ogrodzenie boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Łączkach

20.000,00

600

60016

4210

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Łączki

21.158,09

600

60016

4210

Łyse

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Łyse 

24.915,11

754

75412

4210

Dofinansowanie  do zakupu umundurowania dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych

10.300,00

921

92109

4210

4220

4300

Organizacja festynu rodzinnego w msc. Łyse

8.000,00

926

92601

 4170

4110

4120

Prowadzenie zajęć sportowych z uczniami Szkoły Podstawowej w Łysych

8.000,00

926

92601

6050

Zakup zestawu street workout w msc. Łyse

7.000,00

921

92109

 

4210

4300

Piątkowizna

Wykonanie barierek na tarasie świetlicy wiejskiej w msc. Piątkowizna

8.000,00

926

92601

6050

 

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Piątkowizna

10.209,80

600

60016

4210

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Piątkowizna

18.000,00

600

60016

4210

Plewki

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Plewki

5.289,89

900

90015

6050

Zakup i montaż lamp  solarnych w msc. Plewki

12.000,00

700

70005

4210

4300

Pupkowizna

Wykonanie ogrodzenia przy budynku szkoły podstawowej (od strony frontowej)

12.000,00

600

60016

4210

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Pupkowizna

16.870,85

921

92109

4210

4220

4300

Dofinansowanie organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej

3.000,00

754

75412

4210

Zakup sprzętu na doposażenie OSP Łyse

3.000,00

 900

90015

6050

Serafin

Zakup i montaż lamp  solarnych w msc. Serafin

31.494,38

 900

90015

6050

Szafranki

Zakup i montaż lamp  solarnych w msc. Szafranki

13.000,00

921

92109

4210

4220

4300

Wyposażenie wewnętrzne świetlicy wiejskiej w msc. Szafranki

10.000,00

Dofinansowanie organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej

3.606,96

600

60016

4210

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Szafranki

11.000,00

921

92109

4210

4220

4300

 

Tartak

Dofinansowanie organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej

6.344,26

Remont schodów zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Tartak

7.000,00

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

 

10.000,00

600

60016

4210

Tyczek

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Tyczek

10.000,00

921

92109

4210

4300

Budowa wiaty drewnianej

8.337,76

600

60016

4210

Warmiak

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Warmiak

18.861,70

921

92109

4210

4220

4300

Wejdo

Organizacja festynu wiejskiego w msc. Wejdo

1.000,00

921

92109

4210

Zakup ławek i stołów - zestawów piknikowych

3.000,00

600

60016

4210

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Wejdo

15.268,02

926

92601

6050

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Wejdo

17.000,00

600

60016

4210

Wyżega -Klenkor

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc.Wyżega-Klenkor

18.861,70

600

60016

4210

Zalas

Dostawa pospółki żwirowej na utrzymanie dróg gminnych w msc. Zalas

16.000,00

921

92109

4170

4210

Zakup strojów ludowych dla KGW w Zalasiu

3.000,00

921

92109

6050

Zagospodarowanie terenu wiejskiego w msc. Zalas

24.370,26

900

90015

6050

Złota Góra

Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Złota Góra

14.437,35

Razem

620.922,41

 

 

Głosowanie imienne