Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

WODOCIĄGÓW PRZYBYWA W EKSPRESOWYM TEMPIE MINĘLIŚMY MARATON I PĘDZIMY DALEJ

42 km 195 metrów – taką odległość należy pokonać w biegu maratońskim. Tak się jednocześnie składa, że w 2021 roku wybudowane i przekazane do odbioru zostało 42 km sieci wodociągowej, a nie jest to koniec planów na ten rok. Ta długość być może nie mówi za wiele o skali inwestycji wodociągowych w gminie Łyse, więc możemy porównać te dane z informacjami GUS.

Cytując za portalem komunalnym: www.komunalny.pl, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 rok:
„W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej nastąpił w województwach: małopolskim – o 368,3 km, mazowieckim – o 293,1 km i wielkopolskim – o 244,3 km, zaś najmniejszy wystąpił w województwie opolskim – 29,5 km oraz dolnośląskim – o 37,4 km.” Odnosząc te dane do sytuacji Gminy Łyse, widzimy, że jako niewielka wiejska gmina wybudujemy i oddamy do użytku w 2021 r. więcej sieci wodociągowej niż razem wzięte wszystkie gminy w województwie opolskim (71 gmin) lub dolnośląskim (169 gmin). Jednocześnie oddane w naszej gminie do użytku sieci w 2021 r. będą stanowiły więcej niż 20 % wyniku całego Mazowsza (314 gmin).

Statystyki te przywołujemy nie tylko po to, aby wspólnie cieszyć się osiągnięciami, ale głównie ze względu na potrzebę pokazania skali działalności. Skala ta wynika z wielkiej determinacji władz gminy w celu nadrobienia wieloletnich zaległości w zakresie infrastruktury wodociągowej. Bywa niestety, że z powodu intensywnych prac dochodzi do pewnych utrudnień i niedoskonałości w zakresie chwilowej przejezdności dróg lub nieporozumień i niedomówień w procesie uzgodnień przebiegu sieci. Ze wszystkimi problemami, jakie mają państwo z powodu budowy sieci wodociągowej, prosimy zgłaszać się do Urzędu Gminy w Łysych lub Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, ponieważ naszym nadrzędnym celem jest realizacja i zaspokojenie potrzeb mieszkańców naszej gminy. Utrzymanie tempa i efektywności prac siłą rzeczy prowadzi jednak czasem do konieczności podejmowania decyzji trudnych i niekoniecznie popularnych. Owoce naszej pracy świadczą jednak o tym, że ta determinacja ma sens. Jesteśmy przekonani, że nadchodząca przyszłość również udowodni głęboki sens i konieczność tak dynamicznego działania.

SERAFIN – KOLEJNY MILOWY KROK W WODOCIĄGACH

W piątek 8 października 2021 r. odbył się odbiór techniczny prac związanych z zaprojektowaniem i budową sieci wodociągowej w msc. Serafin. W ramach zadania o łącznej wartości prawie 1,9 mln zł powstało 16,3 km sieci wodociągowej o średnicy od 90 mm do 250 mm. Dzięki realizacji zadania, na terenie msc. Serafin możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej uzyska 95 % budynków – tj. około 110 gospodarstw domowych. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 70 % kosztów zadania pozyskanymi przez Wójta Gminy  środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Wodociąg w Serafinie stanowi jeden z etapów wielkiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej”, którego zadaniem jest nadrobienie zaległości Gminy Łyse w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do doskonałej jakości wody pitnej.

Wykorzystując istniejące możliwości pozyskania dofinansowania na realizację ważnych i potrzebnych mieszkańcom inwestycji w sierpniu 2021 r. Wójt Gminy Łyse złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 95 % kosztów inwestycji zakłada budowę kolejnych 55 km sieci wodociągowej.  W ramach zadania przewidziane jest również doposażenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w niezbędną infrastrukturę i sprzęt do sprawnego świadczenia istotnych społecznie zadań i usług oraz dalszą automatyzację, poszerzanie i usprawnianie pracy jednostki.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PRZEBIEGU  UL. POLEGŁYCH W KIERUNKU DZIELNICY RUDNE

Również w piątek 8.10 2021 r. odbył się odbiór prac związanych z budową sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w msc. Łyse – ul. Poległych. W ramach inwestycji powstało 1660 metrów sieci wodociągowej, która zasili w wodę 17 gospodarstw domowych. Jednocześnie, z myślą o przyszłym rozwoju sieci kanalizacyjnej ułożono 990 metrów kolektora kanalizacji sanitarnej, dzięki któremu w przyszłościbudynk położone w rejonie inwestycji i uzyskają dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. Łączny koszt prac wyniósł 157.932 zł. Również i to zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SZAFRANKI – KOLEJNA MIEJSCOWOŚĆ  NA WODOCIĄGOWEJ MAPIE GMINY ŁYSE

Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej w msc. Szafranki. Z uwagi na fakt, że znaczna część sieci wodociągowej przebiega przez grunty wykorzystywane rolniczo, zwłaszcza na uprawę kukurydzy, wykonawca prac zmuszony był czekać z rozpoczęciem robót do września 2021r. Prace postępują na trzech frontach równocześnie, w związku z czym postęp robót jest niezwykle szybki, co pozwala sądzić, że grudniowy (2021 r.) termin zakończenia inwestycji nie jest w żaden sposób zagrożony.  Łączna długość sieci  w ramach zawartego z wykonawcą kontraktu wyniesie 11 km. Jednocześnie trwają dalsze prace projektowe kolejnych odcinków sieci wodociągowej w stronę msc. Baba z planem ich realizacji w 2022 r.   Zdajemy sobie sprawę z faktu, że potrzeby inwestycyjne są bardzo duże.

 

Autor: Kierownik GJUK w Łysych – Andrzej Szymczyk